PCB-montering med metallveske.

Typiske metallkapslinger: rustfritt stål, aluminium,

Produksjonsprosess type: metallstempling, støpegods,

Følgende er en casestudie.

PCBA + METAL box1

Montering av modulen IPU

Forutsetninger

For å begynne monteringen må du ha:

- En PCB-korttype IPU (lengde 80 mm) montert (se dokument GUIDE 3: MONTERING AV

PCB-KORTTYPE IPU)

- En Nanopi NEO pluss 2 allerede utarbeidet (se dokument GUIDE 1: MONTERING OG INSTALLASJON AV NANOPI)

- Et kabinett med lengde 80 mm

- Dekkplate type 1

- En dekkplate type 2

- 8 skruer M3 * 8 T10 svart farge

- En nageldiameter 3,2 mm, lengde 16 mm

PCBA + METAL box2
PCBA + METAL box3

Figur 1: Nødvendige komponenter

1. Nanopi

Plugg Nanopi på PCB-kortet

2. Vedlegg

1) Ta kabinettet

2) Lag en hulldiameter på 4 mm ved koordinatene som er angitt på bildet

PCBA + METAL box4

Figur 2: Nanopi NEO Plus 2

PCBA + METAL box5

Figur 3: PCB-korttype IPU

PCBA + METAL box6

Figur 4: Plugg Nanopi på PCB-kortet

3) Plasser dekkplaten type 2 og hold den på plass med de fire skruene M3 * 8 T10, svart

PCBA + METAL box7

Figur 5: Lag en hulldiameter på 4 mm

Kapsling 80 mm

Dekkplate type 2

Skrue M3 * 8 T10

svart farge

Diameter 4 mm

37,3 mm

22,9 mm

4) Sett PCB-kortet i det andre sporet i kabinettet

PCBA + METAL box8

Figur 6: Plasser dekkplaten type 2

5) Ta dekkplaten type 1 og plasser den på den andre siden av kabinettet

MERK: Plasser den blinkende lysdioden først

6) Vedlikehold dekkplaten med fire skruer M3 * 8 T10 svart farge

ADVARSEL: Respekter retningen vist i figur 9. Ellers vil du ikke kunne bruke naglen.

Figur 10: Plasser dekkplaten type 1

PCBA + METAL box9

Figur 7: Sett PCB-kortet i det andre sporet i kabinettet (1)

PCBA + METAL box10

Figur 8: Sett PCB-kortet inn i det andre sporet i kabinettet (2)

PCBA + METAL box11

Figur 9: Sett PCB-kortet inn i det andre sporet i kabinettet (3)

PCBA + METAL box12

Dekkplate type 1

3. Nitte

1) Ta den monterte modulen

2) Plasser naglen inne i hullet på kabinettet

3) Bruk naglen

PCBA + METAL box13

Figur 11: Ta den monterte modulen

PCBA + METAL box14

Figur 12: Plasser naglen

PCBA + METAL box15

Figur 13: Bruk naglen